GPS systém pre nákladné vozidlá

monitorovanie vozidla

GPS systém na sledovanie nákladných vozidiel a kamiónov vám umožní zníženie nákladov, zvýšenie efektivity a lepšiu optimalizáciu plánovaných trás.

Používaním moderného GPS systému maximálne využijete potenciál súčasných technológií. Odteraz budete vedieť o všetkom dôležitom, čo sa deje s vašimi vozidlami. Plus vďaka aktuálnym informáciám ste schopný relevantne informovať svojich zákaznikov o aktuálnych časoch vybavenia zákazky. Na základe týchto informácií viete riadiť svoje vozidlá veľmi efektívne.

Náš GPS systém vám umožňuje sledovať aktuálnu spotrebu vozidla a teda viete vyhodnotiť efektivitu jazdy konkrétneho vodiča.

Kontaktujte nás

Výhody používania systému:

 • On-line zobrazenie stavu Tachografu.
 • Diaľkové sťahovanie Tachografu (súbory DDD pre inšpektorát práce).
 • Vďaka hodnoteniu štýlu jazdy vodiča nižšia spotreba, nižšie náklady na servis a údržbu.
 • Možnosť porovnania štýlu jazdy jednotlivých vodičov.
 • Lepšie dodržiavanie časov výjazdov a príjazdov na nakládku a vykládku. Väčšia efektivita práce.
 • Systém detekcie otvorenia dverí použitím spínačov na dverách nákladných vozidiel a viete presne kedy boli otvorené dvere nákladu, čim dokážete odhaliť nekalú činnosť.
 • Pri preprave tovaru citlivom na výkyvy teploty viete zákazníkovi poskytnúť grafy zmeny teploty v priebehu jazdy.
 • Máte informáciu o pohybe vozidla s vypnutým zapaľovaním, čo býva často pri odťahovaní vozidla alebo krádeži.
 • Identifikácia vodiča (Tachograf, Dallas, RFID).
 • Identifikácia návesu.
 • Pri zadefinovaní si určitej oblasti máte informáciu o opustení ohraničeného priestoru.
 • Automaticky vytváraná kniha jázd na základe nazbieraných údajov.
 • Menšie opotrebavanie vozidla vďaka kontrole maximálnej rýchlosti vodičov.
 • Identifikácia podozrivých úbytkov paliva.
 • Informácie o vyťaženosti vozidla.
 • Bezplatná komunikácia s vodičom aj v zahraničí.
 • Zobrazenie spotrebovaného paliva a nákladov na jazdu .
 • Automatické vyrátavanie diét.

Majte prehľad

S nami môžete sledovať osobné vozidlá, nákladné vozidlá, poľnohospodársku techniku a rôzne pracovné stroje. Tak máte neustále prehľad o vozidlách, vodičoch, trasách, tankovaní a iných dôležitých údajoch.